Het bestuur van Stichting De Stad Heeft Je Nodig bestaat uit drie bestuursleden: Anita Tervoort (voorzitter), Lydia Naddeo (secretaris)  en de penningmeester staat open als vacature. 

De bestuursleden van Stichting De Stad Heeft Je Nodig ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte onkosten.