Ambassadeurs (vrijwilligers)

Om de verbinding met de inwoners van de stad te versterken en tegelijkertijd arbeidskansen voor uitkeringsgerechtigden te vergroten, werkt de stichting met ambassadeurs. In 2016 zijn deze ambassadeurs geïntroduceerd. Een ambassadeur is een inwoner die een belangrijke bijdrage levert aan het schoon, heel en veilig houden van zijn of haar buurt. De ambassadeur levert hiermee een actieve bijdrage aan de leefomgeving.

Onze ambassadeurs signaleren afwijkingen in de openbare ruimte en maken hier melding van, geven informatie aan buurtbewoners en kunnen optreden als afvalcoach. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de wijk. Dit project biedt een unieke kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stapje te laten maken om terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken of te bevorderen.

Veerpont (vrijwilligers)

De stichting draagt zorg voor de dagelijkse bemensing van de veerpont over het Spaarne. Met het Spaarneveer kunnen fietsers en voetgangers zonder omweg het Spaarne oversteken. Met 28 vrijwilligers houden we de veerpont zeven dagen in de week in de vaart. Veel kinderen bieden we op die manier een veilige route naar school.

Stichting De Stad Heeft Je Nodig wil deze werkzaamheden voortzetten. Dit houdt onder andere in dat we actief op zoek gaan naar inwoners voor de functie van ambassadeur.