De vrijwillige ambassadeurs zijn opgeleid om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Ze melden zaken die beter kunnen, zoals een losse stoeptegel of zwerfvuil, en zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners met vragen over bijvoorbeeld afvalscheiding. De ambassadeurs kunnen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook gepensioneerden of andere Haarlemmers die erg betrokken zijn bij hun leefomgeving en het thema duurzaamheid.

Ambassadeurs zijn enthousiast
In 2016 startte Spaarnelanden met de eerste groep van veertien ambassadeurs in Schalkwijk. Dit leverde positieve reacties op van bewoners. Door de inzet van de ambassadeurs kan Spaarnelanden sneller actie ondernemen om de meldingen die zij doen op te lossen. Ook de ambassadeurs zelf zijn enthousiast. Zij krijgen veel contacten in de buurt en leveren een actieve bijdrage aan een schone leefomgeving. Ambassadeurs werken in de wijk samen met wijkteams van Spaarnelanden, wijkraden, het buurtbedrijf, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties zoals DOCK, de Kas en Haarlemmers voor Haarlemmers.

Win-winsituatie
‘Het is een win-winsituatie.’ zegt Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden. ‘De ambassadeurs dragen actief bij aan een prettige leefomgeving en hebben de kans zich te ontwikkelen door de begeleiding die zij krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een coach of door cursussen en trainingen. Spaarnelanden maakt hiermee werk van participatie en de maatschappelijke rol die wij willen vervullen in Haarlem. Daarnaast is het voor ons een manier om meer in contact komen met inwoners en een nog betere service te leveren.’

HAARLEM - Ambassadeurs Spaarnelanden. United Photos/Paul Vreeker

HAARLEM – Ambassadeurs Spaarnelanden. United Photos/Paul Vreeker

Terug