Voor Stichting ‘De Stad heeft je nodig’ hebben wij een enthousiaste penningmeester nodig. De stichting wil door de inzet van burgers die willen participeren in de lokale samenleving een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem.

Wil jij een bijdrage leveren aan deze stichting en heb je ervaring en affiniteit met onderstaande werkzaamheden? Dan komen we graag met jou in contact!

Wat ga je doen?
 • Neemt initiatief tot en maakt een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning
 • Is binnen het stichtingsbestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de stichting
 • Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen met tussentijdse wijzigingen
 • Het financieel beheer voeren; boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en het bijhouden van het financieel archief
 • Het (doen laten) werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, deelnemersbijdragen en acties.
 • Zorgdragen voor onkosten en vrijwilligersvergoeding
 • Het regelen van fiscale en juridische zaken
Wat breng je mee?
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Financiële deskundigheid
 • Aantoonbare ervaring met de taken van een penningmeester
 • Affiniteit met maatschappelijke en sociale activiteiten
 • Geen formele relatie met Spaarnelanden
 • VOG-verklaring
Over de Stichting

In mei 2017 werd in Haarlem de stichting De Stad Heeft Je Nodig (DSHJN) opgericht. Deze stichting wil door de inzet van burgers die willen participeren in de lokale samenleving een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem.

Een goed voorbeeld van de activiteiten van de stichting zijn de zogenaamde ‘ambassadeurs’. Zij zijn de ogen en oren van de stad en melden afwijkingen bij Spaarnelanden, de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling en de openbare ruimte in de gemeente Haarlem en die initiatiefnemer is van de stichting. Met name burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit soort activiteiten, want vrijwilligerswerk is volgens de stichting een uitstekende manier om een sociaal netwerk op te bouwen en toe te groeien naar een betaalde baan.

De stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur vergadert in ieder geval een keer per kwartaal.

Bezoek voor meer informatie ook de website  www.destadheeftjenodig.nl

Meer informatie of solliciteren?

Dan kun je contact opnemen met: Anita Tervoort, telefonisch bereikbaar op 06-41151551.

Terug